rieme . graphic design / grafisch ontwerp

werk . informatie . contact

Voorzorg voor...

Het boek ‘Voorzorg voor voedsel- en productveiligheid. Een kijkje in de toekomst’ is het resultaat van een toekomstverkenning van bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit, waarin met een combinatie van wetenschappelijke en creatieve invalshoeken is geschetst welke technologische innovaties in de komende jaren de consumentenmarkt kunnen bereiken. Verder staat het boek uitgebreid stil bij de vraag hoe om te gaan met de mogelijke risico’s van innovatieve producten.

Op het omslag staan een aantal kernwoorden, in gradaties, die de titel ondersteunen. De verschillende delen van het boek zijn aangegeven met verlopende ‘duim’ tabs aan de randen. Daarnaast zijn de start van een hoofdstuk, de toekomstscenario’s en de behandelde technologieën, benadrukt door te beginnen met een volvlak.

opdracht . Voedsel en Waren Autoriteit
auteur . Freija van Duijne
eindredactie . Antje Visser
illustraties . Babette Wagenvoort (tekeningen) en Barbara Smeenk (fotografie)
druk . Ando

< vorig . overzicht . volgend >