rieme . graphic design / grafisch ontwerp

werk . informatie . contact

A safe place

Een internationaal systeem voor rampenpictogrammen. Dat is de opzet van het project gestart door Gert en Derk Dumbar. Om met een systeem van pictogrammen, dat wereldwijd gebruikt en daardoor eerder herkend zal worden, de slachtoffers ten tijde van een ramp te beperken. Door een heldere en eenduidige waarschuwing en voorlichting en de snelle visuele herkenning. Een visuele taal die miscommunicatie door taalverschillen, ongeletterdheid en cultuurverschillen vermindert. De huidige set is gebaseerd op de Westerse visuele cultuur, aangezien dat onze achtergrond is. De set dient als basis voor verder onderzoek, naar de functionaliteit en de daaruit volgende aanpassingen in de uitwerking. De eerste serie pictogrammen is gepresenteerd tijdens het Utrecht Manifest. De tweede serie was te zien in Stroom Den Haag, in het kader van de serie After Neurath.

opdracht . Derk Dumbar
ontwerp . Derk Dumbar en Rieme Gleijm
onderzoek . Gerda Blees
druk boekje . Ando

< vorig . overzicht . volgend >